Saturday, 4 February 2012

परिटघडी...!

"तुला माझी साथ आहे"
शब्द, शब्दच राहतात
तेव्हा वेदना हेलावते
भावना गोठतात
चेहरा शांत असला,
तरी आतला कोपरा दुखावतो
फक्त असे कोपरे दुमडत जाऊन
मन संकुचित होऊ नये
इतकं जपतेय..

शेवटी,
मनाची 'परिटघडी' 
जितकी नेटकी 
आयुष्याला तितकाच,

कोरेपणा

-बागेश्री

Featured post

मला भेटलेली गाणी: अप्सरा आली

.... चित्रलेखा लगबगीनं ह्या दालतानातून त्या दालनात, दिसणार्‍या प्रत्येक दास- दासीला काही ना काही अखंड सूचना देत चालली होती. आजचा तिच...