Saturday, 29 September 2012

खळगा

एखाद्या आठवणीचे
पडसाद उमटण्याचे थांबले की
पडलेल्या खळग्याचे,
भकासपण जाणवते...!

खळग्याची ओल
डोळ्यांतही उरली नाही
की अलिप्तपणा काचतोच...
कोरडा उदास खळगा
मात्र टिकुन राहतो,
चिरे घट्ट करत..
आता उपयोगात नसलेला,
परंतू आस्तित्व टिकवून असलेला.....!

-बागेश्रीFeatured post

मला भेटलेली गाणी: अप्सरा आली

.... चित्रलेखा लगबगीनं ह्या दालतानातून त्या दालनात, दिसणार्‍या प्रत्येक दास- दासीला काही ना काही अखंड सूचना देत चालली होती. आजचा तिच...