Thursday, 4 April 2013

ओढ जीवनाची.....

जीवनाच्या कित्येक घड्या,
एक एक घडी उलगडताना 'तिचं' आयुष्यं वेगळं....
उलगडणारी घडी, पुन्हा बसेलच का? - ह्याची शाश्वती नाही.....
पण;
प्रत्येक घडी उलगडताना, उत्सुकता मात्र पराकोटींची!

एका ठिकाणी थांबून राहिलेलं,
संथ वाहणारं किंवा अडचणींनी अडलेलं - आयुष्यं प्रिय नसतं!
हवा खळखळाट !!

उथळ पाण्यासारखा नव्हे-
तर हास्याचा- कधी अश्रूंचा.......
कधी गप्पांचा तर कधी गाण्यांचा!!!

आयुष्य सुगंधी आहे...
फक्त ही जाणीव जपावी लागते.....

जगणं वाहत्या पाण्याजोगं असावं....
फक्त ती गती जपावी लागते.....

-बागेश्री...

Featured post

मला भेटलेली गाणी: अप्सरा आली

.... चित्रलेखा लगबगीनं ह्या दालतानातून त्या दालनात, दिसणार्‍या प्रत्येक दास- दासीला काही ना काही अखंड सूचना देत चालली होती. आजचा तिच...