Monday, 10 November 2014

हळवेपण

जगताना काळजाचे हळवे कोपरे
दुमडून आले होते!
कायम वाटत राहिलं,
इतक्या वर्षांत ते कोपरे निर्जीव झाले असतील...
आज सवडीने त्या त्रिकोणी घड्या उघडून पाहिल्या
तर तसं झालय खरं...!

फ़क्त जिथं मुडपा घातला होता
त्या रेषांवर गर्द हळवंपण अजूनही उरलंय....

-बागेश्री

Featured post

मला भेटलेली गाणी: अप्सरा आली

.... चित्रलेखा लगबगीनं ह्या दालतानातून त्या दालनात, दिसणार्‍या प्रत्येक दास- दासीला काही ना काही अखंड सूचना देत चालली होती. आजचा तिच...