Sunday, 23 November 2014

आजा फिरसे जीले यार

हो चल!
दिलं दुःख... घेतलंही दुःख
झाली ना मग परतफेड..

ये नव्याने डाव मांडू
उतू जाऊ दे,
सुख दे सांडू!

नकोच हिशेब
योग्य अयोग्याचे
आणि नकोत ब्लेम गेम
बदलणाऱ्या परिस्थितीशी
ये जुळवून घेऊ
सेम टू सेम!

जमेल का
उतरवून चष्मा
एकमेकांकडे पहायला?
दिसेल ब्लर आणिक
नाही जमणार
चुका शोधायला!
मागशील ना मग आपोआप
हात तूही धरायला?
ये!
नव्याने डाव मांडू
होईल सोपे जगायला!

किती काळजी
चिंता किती..
सरे जगणे
न येता भरती!
ये ज़रा
जगून घेऊ
भरून येऊ,
फुलून जाऊ!
बाल होऊ
तरुण होऊ
बॅड पॅचमधून
तरुन जाऊ..

टेंशन को तू गोली मार
आजा फिरसे जीले यार!

-बागेश्री

Featured post

मला भेटलेली गाणी: अप्सरा आली

.... चित्रलेखा लगबगीनं ह्या दालतानातून त्या दालनात, दिसणार्‍या प्रत्येक दास- दासीला काही ना काही अखंड सूचना देत चालली होती. आजचा तिच...