Monday, 8 December 2014

ओरखडा

एक ओरखडा त्याचा
एक तिचा...
पुन्हा एक त्याचा
आणखी एक.....

काच धूसर होत जाते

पलीकडे स्वप्न सावध होतं
वाकुल्या अस्पष्ट दिसू लागतात!

एकमेकांत समंजस खाणाखुणा असाव्यात
काच चकचकीत पारदर्शी राहते..

-बागेश्री

Featured post

मला भेटलेली गाणी: अप्सरा आली

.... चित्रलेखा लगबगीनं ह्या दालतानातून त्या दालनात, दिसणार्‍या प्रत्येक दास- दासीला काही ना काही अखंड सूचना देत चालली होती. आजचा तिच...