Tuesday, 13 January 2015

हितगुज

पानापानांनी सळसळून सांडून टाकलं,
ओल्या श्वासांनी केलेलं
गूढ हितगुज...

आता जमिनीत मूरत चाललेली
एक- एक कविता टिपतेय मी!

-बागेश्री

Featured post

मला भेटलेली गाणी: अप्सरा आली

.... चित्रलेखा लगबगीनं ह्या दालतानातून त्या दालनात, दिसणार्‍या प्रत्येक दास- दासीला काही ना काही अखंड सूचना देत चालली होती. आजचा तिच...