Tuesday, 8 September 2015

जीवनाचा झरा

जीवनाचा खळाळ झरा
आयुष्याच्या कडांवरुन रोरांवत
कोसळत असताना,
त्याच्या शुभ्र- धवल तुषारांची चमक डोळ्यांत साठवून घे...

दु:खाच्या दरीत कुतूहलाने वाकून पाहण्याचा
मोह तेवढा टाळता आला तर बघ.....

-बागेश्री

Featured post

मला भेटलेली गाणी: अप्सरा आली

.... चित्रलेखा लगबगीनं ह्या दालतानातून त्या दालनात, दिसणार्‍या प्रत्येक दास- दासीला काही ना काही अखंड सूचना देत चालली होती. आजचा तिच...