Wednesday, 20 January 2016

चराचर

तू शुभ्र चांदण्याच्या देशात आहेस
की लूकलूक कवडश्यात?
प्राजक्ताच्या केशरी देठात
की रंगीत तावदानात?

धुक्यातला स्वच्छ किरण आहेस
की थंडीतलं उनउन ऊन?
कस्तुरीच्या धुंद गंधात
की जुन्या वस्तूच्या ट्रंकेत?

पालवीचा पहिला कोंब आहेस
की सावरून बसलेला दवबिंदू?
देठाच्या मुळाशी
की माझ्या नाळेशी?

कशी घ्यायची भेट तुझी
उराउरी?
नसूनही भासतोस कसा,
चराचरी?

-बागेश्री

Featured post

मला भेटलेली गाणी: अप्सरा आली

.... चित्रलेखा लगबगीनं ह्या दालतानातून त्या दालनात, दिसणार्‍या प्रत्येक दास- दासीला काही ना काही अखंड सूचना देत चालली होती. आजचा तिच...