Thursday, 21 January 2016

श्रद्धा

खोटा पायथा
कळस खोटा
खोट्या गाभारी
अंधार खोटा

खोटा गवगवा
कोपणे खोटे
खोट्या दगडाचे
शेंदूर खोटे

आम्ही खरे
श्रद्धा खरी
दगडावरी
माया करी
धरायास
वेठीवरी
सगुण रूपा
उभे करी

अंतरंगी
दांभिक असू
खोटे खोटे
तुला वसू
बांधू देवळे
करु सोहळे
आम्ही पाळू
आमचे सोवळे

तुही मोठा
एका जागी
भक्तांच्या रांगा
सुखे भोगी
असूनही
चराचरी
अडकलास
चौथ-यावरी

तुही खोटा
आम्ही खोटे
आपल्यातले
करार खोटे

ये सोबती
करार मोडू
श्रद्धधेला
श्रद्धधेने जोडू

-बागेश्री

Featured post

मला भेटलेली गाणी: अप्सरा आली

.... चित्रलेखा लगबगीनं ह्या दालतानातून त्या दालनात, दिसणार्‍या प्रत्येक दास- दासीला काही ना काही अखंड सूचना देत चालली होती. आजचा तिच...