Tuesday, 9 February 2016

बेबनाव

तुझिया बटात वारा
घुसतो मुजोर सारा
त्याची कलंदरी ही
तुजला बरीच वाटे

पडला गरीब तोही
नसला तुझा तरीही
त्याची उनाड मस्ती
तुजला खरीच वाटे

हलकेच मी छळावे
मग तू त्वरा रुसावे
हा बेबनाव आहे
मज खातरीच वाटे

-बागेश्री

Featured post

मला भेटलेली गाणी: अप्सरा आली

.... चित्रलेखा लगबगीनं ह्या दालतानातून त्या दालनात, दिसणार्‍या प्रत्येक दास- दासीला काही ना काही अखंड सूचना देत चालली होती. आजचा तिच...