Thursday, 24 March 2016

नीरगाठ

स्वतःचीच स्वतःला नीरगाठ बसते कधी कधी, सुटता सुटत नाही

-बागेश्री

Featured post

मला भेटलेली गाणी: अप्सरा आली

.... चित्रलेखा लगबगीनं ह्या दालतानातून त्या दालनात, दिसणार्‍या प्रत्येक दास- दासीला काही ना काही अखंड सूचना देत चालली होती. आजचा तिच...