Friday, 4 March 2016

पाऊस दाटत नाही

ते तसं, आधीसारखं
तरल तरल
आता काही वाटत नाही
पाऊस मनात दाटत नाही
ओली फुंकर हिरवे रान
भटकून यावे होऊन बेभान
असं काही खुणावत नाही
जुनं स्वप्न भेटत नाही
नाचरा मोर, चांद चितचोर
जीवाला घोर होणं भावभोर
भुरळ कसली पडत नाही
भाव हळवा साठत नाही
संसारासाठी काडी काडी
बांधून काढावी नवी माडी
स्वतःपेक्षा मोठी इच्छा
आडवी पडून गाठत नाही
पाऊस मनात दाटत नाही

आता कसं सगळं निरभ्र
सुंदर नितळ स्वच्छ अभ्र
मळभ साचून रहात नाही
जातं कोसळून
दाटून रहात नाही
.... ते तसं आधीसारखं
तरल तरल
वाटत नाही
पाऊस काही
दाटत नाही
-बागेश्री

Featured post

मला भेटलेली गाणी: अप्सरा आली

.... चित्रलेखा लगबगीनं ह्या दालतानातून त्या दालनात, दिसणार्‍या प्रत्येक दास- दासीला काही ना काही अखंड सूचना देत चालली होती. आजचा तिच...