Wednesday, 20 April 2016

भूकंप

आत आत गेल्यावर कळतं..
थरावर थर जमून माणूस घडलेला असतो.
दोन थरांत केवळ स्वार्थ!

स्वार्थाची मात्रा बिघडली की भूकंप ठरलेलाच
-बागेश्री

Featured post

मला भेटलेली गाणी: अप्सरा आली

.... चित्रलेखा लगबगीनं ह्या दालतानातून त्या दालनात, दिसणार्‍या प्रत्येक दास- दासीला काही ना काही अखंड सूचना देत चालली होती. आजचा तिच...