Tuesday, 26 April 2016

अस्तित्व

नदी सागराला मिळते. नंतर कधीतरी आटतेही.
पात्र तसंच राहतं..

अस्तित्वाच्या खुणा सहज मिटत नसतात...
-बागेश्री

Featured post

मला भेटलेली गाणी: अप्सरा आली

.... चित्रलेखा लगबगीनं ह्या दालतानातून त्या दालनात, दिसणार्‍या प्रत्येक दास- दासीला काही ना काही अखंड सूचना देत चालली होती. आजचा तिच...