Friday, 10 June 2016

डोह गहिरे होत जातात

दोघेही थांबतात
एकमेकांच्या काठाशी येऊन
डोहांतलं गहिरेपण ठाऊक असतं आणि
बुडी मारल्यानंतर परतीचा मार्ग नको होईल
हे जाणत असतात..
जाणतात हे ही
की नंतर
निथळता प्राण घेऊन वावरावं लागेल
देहाची ओल क्षणिक
वारा लागता संपणारी
पण
आतली ओल मुरेल
डोळ्यांना पालवी फुटेल

..मग काय काय लपवणार?

सरतात मागे ते
काठ दिसेनासे होतात
दोन डोह आणखी
गहिरे होत जातात

-बागेश्री

Featured post

मला भेटलेली गाणी: अप्सरा आली

.... चित्रलेखा लगबगीनं ह्या दालतानातून त्या दालनात, दिसणार्‍या प्रत्येक दास- दासीला काही ना काही अखंड सूचना देत चालली होती. आजचा तिच...