Friday, 29 July 2016

दिलासा

त्याने हळूच एक दिलासा तिच्याकडे सरकवला
खजिना मिळाल्याच्या आनंदात
तिने तो अलगद उचलला
घडी घालून पर्समध्ये ठेवला

आता घराच्या कोप-यात
गर्दीच्याही ठिकाणी
रात्री झोपण्याआधी
ती तो हळूवार
काढून बघते
स्वप्नांमध्ये हरवून जाते

'काही दिवसांची निश्चिन्ती' म्हणत
सुटकेचा श्वास टाकून तो ही गाढ झोपतो

-बागेश्री

Featured post

मला भेटलेली गाणी: अप्सरा आली

.... चित्रलेखा लगबगीनं ह्या दालतानातून त्या दालनात, दिसणार्‍या प्रत्येक दास- दासीला काही ना काही अखंड सूचना देत चालली होती. आजचा तिच...