Friday, 15 July 2016

वैराग्य

बघावं अस्तित्वाचं उध्वस्त खिंडार 
स्वतःबाहेर पडून..
काही भग्न अवशेष देखणे वाटून घ्यावेत फोटो
पाहावेत झूम करून कुतूहलाने..
भग्नताही लोभस असते

यावं फिरून 
बाहेरच्या मोडक्या पायर्‍यांनी
खालपासून वरपर्यंत
झालेली नासधूस घ्यावी टिपून
डागडुजी करण्याचं मात्र मनातही येऊ नये..
खिंडाराची अवस्था
सहज येत नसते

उतरून दूर व्हावं तत्परतेने
खिंडाराला सहन होत नाही
माणसांचा वावर
स्थिर आकाशाकडे पाहत
ते चिरंतन शांत उभं असतं
कुठूनही नजरेत भरतं त्याचं
सोवळं वैराग्य...

-बागेश्री

Featured post

मला भेटलेली गाणी: अप्सरा आली

.... चित्रलेखा लगबगीनं ह्या दालतानातून त्या दालनात, दिसणार्‍या प्रत्येक दास- दासीला काही ना काही अखंड सूचना देत चालली होती. आजचा तिच...