Saturday, 20 August 2016

भेट

तू म्हणालास
'बास, आता काही श्वासांचंच अंतर!'
मी निकराने तग धरला
एक- एक श्वास मोजित राहिले..
दरम्यान
बरीच युगं गेली
एका भेटीसाठी 
किती जन्मांचं अंतर कापावं लागतं, कान्हा?

-बागेश्री

Featured post

मला भेटलेली गाणी: अप्सरा आली

.... चित्रलेखा लगबगीनं ह्या दालतानातून त्या दालनात, दिसणार्‍या प्रत्येक दास- दासीला काही ना काही अखंड सूचना देत चालली होती. आजचा तिच...