Friday, 30 September 2016

गाय वासरू

रानोमाळ निघून गेलेले शब्द
घुंगुरवाळा वाजवत
परतून आले की
चुकलेली गाय
वासराच्या मायेपोटी
गोठा धुंडाळत
वास्तव्याला आलीय
असं वाटू लागतं
जणू
तिचा अर्थ
इथेच टाकून
तिला
रमताच आलं नसावं
संधी असूनही
सुटता आलं नसावं
भुकेलं वासरू
थानाला लागताच
ममत्व झरू लागतं
तेव्हा पटतं खरं
काही पाश
कधीतरी जड होतात
पण तुटत मात्र नसतात

-बागेश्री

Featured post

मला भेटलेली गाणी: अप्सरा आली

.... चित्रलेखा लगबगीनं ह्या दालतानातून त्या दालनात, दिसणार्‍या प्रत्येक दास- दासीला काही ना काही अखंड सूचना देत चालली होती. आजचा तिच...