Sunday, 16 October 2016

तडजोड

एकवेळ तत्वाशी केलेली तडजोड परवडते, मुळं दुखावली गेली तरी पुन्हा वाढण्याची शक्यता तरी उरते.
स्वत्वाशी तडजोड म्हणजे माणसाचं मुळापासून उखडलं जाणं...

-बागेश्री

Featured post

मला भेटलेली गाणी: अप्सरा आली

.... चित्रलेखा लगबगीनं ह्या दालतानातून त्या दालनात, दिसणार्‍या प्रत्येक दास- दासीला काही ना काही अखंड सूचना देत चालली होती. आजचा तिच...