Friday, 3 February 2017

हा क्षण जादुई आहे

हा क्षण जादुई आहे
इथे फक्त मी आहे
ओघळतेय इथे लख्ख दुपार पानापानातून
वाहत्या पाण्यावर आणि
जातेय वाट फुटेल तिकडे पसरत..
माझ्या अवती भोवती गळून पडलेत
कालचे वाळलेले क्षण
कुरबुरु लागलेत पायाखाली
आणि इथेच, इथेच
एखाद्या जुन्या पुराण्या खोडाला
बिलगतंय एक नवं कोवळं आयुष्य..
उंच झाडाच्या पलीकडून
आकाशाचा एखादाच तुकडा
निरखतोय सारं
शुभ्र डोळ्यांनी
फक्त त्याने टिपलेत
ह्या क्षणाला फुटलेले धुमारे

मला कळेना
मी तो वाळलेला क्षण आहे
की आकाशाचा तुकडा
उद्याची वेडी धुमार
की पसरणारी दुपार..
खरंतर
हा क्षणच जादुई आहे
आणि इथे फक्त मी....
.....फक्त मी आहे

-बागेश्री

Featured post

मला भेटलेली गाणी: अप्सरा आली

.... चित्रलेखा लगबगीनं ह्या दालतानातून त्या दालनात, दिसणार्‍या प्रत्येक दास- दासीला काही ना काही अखंड सूचना देत चालली होती. आजचा तिच...