Monday, 6 March 2017

कर्तव्य

नात्यातून काळजी वजा झाल्यावर, मागे कोरडी उरतात ती कर्तव्ये

-बागेश्री

Featured post

आजीमाय

लग्न कार्याशिवाय माझं माझ्या आजोळी, नांदेडला जाणे होत नाही. एकदा असेच लग्नकार्यानिमित्त तिथे होते,  साधारण दीड- दोन वर्षांपूर्वी. मामे- भाव...