Monday, 1 May 2017

पूर्णत्व

मनाची माती घट्ट मुट्ट कालवून
मी तयार केली
माझीच प्रतिकृती
बराच वेळ एकटक न्याहाळल्यावर
जाणवलं..
अजून बरेच संस्कार करायचे बाकी आहेत...

स्वतःमधे स्वत:पुरतं पूर्णत्व यायचं बाकी आहे..

-बागेश्री

Featured post

मला भेटलेली गाणी: अप्सरा आली

.... चित्रलेखा लगबगीनं ह्या दालतानातून त्या दालनात, दिसणार्‍या प्रत्येक दास- दासीला काही ना काही अखंड सूचना देत चालली होती. आजचा तिच...