Saturday, 6 May 2017

गाळ

इतिहासाचा गाळ सातत्याने वाहत येऊन वर्तमानावर साचू लागला की भविष्ये तुंबणारच!

-बागेश्री

Featured post

मला भेटलेली गाणी: अप्सरा आली

.... चित्रलेखा लगबगीनं ह्या दालतानातून त्या दालनात, दिसणार्‍या प्रत्येक दास- दासीला काही ना काही अखंड सूचना देत चालली होती. आजचा तिच...