Monday, 19 June 2017

पावसाळा

मी तुला कपात भरून पावसाळा देईन
बदल्यात तू मला
भुरभूर ढग दे
एका कुपीत बंद करून...
जेव्हा एकांतात
मी एकटी असेन
अंधार मिट्ट करून
माझ्या आवडीचा तलत ऐकत बसेन
तेव्हा
मी उघडेन माझे ढग
पसरू देईन कुपीतून
घरभर....
तुही अगदी तेव्हाच
उपडा कर
कपातला पाऊस आणि
व्यापू दे त्याला
तुझं गर्द आभाळ..
इथे ढग
तिथे... पाऊस
इथे तलत
तिथे... पाऊस
मग मी हळू हळू विरघळून जाईन
हलके हलके
ढग होईन...
तुझ्या आभाळात, रेंगाळत राहीन
तेव्हा तू मृदग्धांतून तुझ्या श्वासात ओढून घे मला
आणि तेव्हाच
घे भरून पुन्हा,
तुझ्या कपात, तुझा पावसाळा!
इथे मात्र
कलंडलेली कुपी
नि तलतचे सूर
न्याहाळत राहतील.. एक रिकामी खुर्ची!

-बागेश्री 

No comments:

Post a Comment