Thursday, 29 June 2017

देहाचे अस्तर

देहाच्या अस्तराखाली
दडली नाजूक राधा
ना कधी जडावी
तिजला, विश्वाची
व्यवहार बाधा
ती शोधीत कान्हा जाते
तो लागत हाती नाही
गोकुळात घुंगूर वेडे
पैंजण दुमदूमते राही

ती परतून जेव्हा येते
घेते मी तिला मिठीत
थकलेल्या त्या जीवाला
मग बांधून अस्तरात
देहाच्या अस्तराखाली
ती दडून बसते राधा...
सोडवू कशी मी तिजला
हो जडली श्यामलबाधा..!

- बागेश्री

Featured post

मला भेटलेली गाणी: अप्सरा आली

.... चित्रलेखा लगबगीनं ह्या दालतानातून त्या दालनात, दिसणार्‍या प्रत्येक दास- दासीला काही ना काही अखंड सूचना देत चालली होती. आजचा तिच...