Thursday, 10 August 2017

मोर्चा

मग काय होतं?
मग एक मोठ्ठा मोर्चा निघतो
त्यांच्या आपापसात काही मागण्या असतात म्हणे
त्याला ते मिळालं
मला नाही मिळालं
म्हणून ते रस्त्यावर येतात म्हणे
राजकारणाचा वास पसरवत
मोर्चा रस्त्यावर येतो आणि
आमच्यासारखे
कधीच
कुठल्याच मोर्च्यात सहभागी न झालेले
रस्त्यावर झालेल्या ट्रॅफिक जॅम मधून
वाट काढत
भाजी, दूधाची पिशवी घेत कसेबसे
घरी पोहोचतो..
आम्ही वर्षभर राबतो
कुठलाही टॅक्स चुकवत नाही
आमच्या मागण्या नसतात
आम्ही आवाज करीत नाही
आम्ही मूक होत नाही
की कधी मेणबत्तीही पेटवत नाही!

आम्ही निमूट मतदान करतो
दरवर्षी, न चुकता.

-बागेश्री

Featured post

मला भेटलेली गाणी: अप्सरा आली

.... चित्रलेखा लगबगीनं ह्या दालतानातून त्या दालनात, दिसणार्‍या प्रत्येक दास- दासीला काही ना काही अखंड सूचना देत चालली होती. आजचा तिच...