Monday, 19 June 2017

निर्झर

आपल्या आत,
खोल उरात
असतो एक झरा
मनाच्या काठावरून
अंतरंगात, अविरत
कोसळणारा!

त्याला कळत नाही
कुठलीही भाषा
कोणता व्यवहार
कुठली नाती वा परिवार
तो जाणतो फक्त
उसळणं उतरणं
शुभ्र तुषारांतून
प्रवाहात कोसळणं...
                     
आयुष्याला      
चैतन्यदायी राखण्याचा
एकमेव वसा घेऊन
 ...आपल्या आत
खोल उरात
कोसळत राहतो एक झरा
मनाच्या काठावरून,
अंतरंगात
अविरत.. अविरत!

-बागेश्री

Featured post

आजीमाय

लग्न कार्याशिवाय माझं माझ्या आजोळी, नांदेडला जाणे होत नाही. एकदा असेच लग्नकार्यानिमित्त तिथे होते,  साधारण दीड- दोन वर्षांपूर्वी. मामे- भाव...