Monday, 15 February 2016

स्पर्श

तू स्पर्श केलास आणि
शरीराचे लक्ष स्फटिक झाले
तुझ्या पायाशी आरास पडली
बांधलेलं चैतन्य मुक्त झालं
खोलीभर प्रकाश झाला
तो स्पर्शाचा क्षण
तुझ्या बोटावर
लख्ख गोंदला गेला
तू मूठ बंद केलीस
आणि प्रकाश सरला..
आता तुला हवं तेव्हा
एक चैतन्य
तुझ्या भवताल उतरतं..
पसरत राहतं
धुपाचा शुद्ध गंध
आहे त्याला
त्या चैतन्यात
जेव्हा जेव्हा
तू एकरूप होतोस
खोलीभर धुकं उरतं...

तुझ्या दैवी
मुठीत
असे कित्येक
प्रकाशकण
नांदतात
तुझ्या स्पर्शालाच
मुक्ती म्हणतात

-बागेश्री

Featured post

मला भेटलेली गाणी: अप्सरा आली

.... चित्रलेखा लगबगीनं ह्या दालतानातून त्या दालनात, दिसणार्‍या प्रत्येक दास- दासीला काही ना काही अखंड सूचना देत चालली होती. आजचा तिच...