Monday, 16 June 2014

पतंग

एखाद्याची आठवण तुमचा
पतंग करून टाकते,
न स्वेच्छेने विहरता येतं
न उतरता!

धागा त्रयस्थाच्या हातात,
अन आकाश तिर्‍हाईताचं!
पतंगाचा कागद तुमचा म्हणून
उरण्या- फ़ाटण्याचं नशीबही तुमचंच!

शेवटी
त्रयस्थानंच काळजीपूर्वक उतरवून घेण्याची अपेक्षा करावी तर

सबंधांचा धागा कधीच कच खाल्लेला!

-बागेश्री

Featured post

मला भेटलेली गाणी: अप्सरा आली

.... चित्रलेखा लगबगीनं ह्या दालतानातून त्या दालनात, दिसणार्‍या प्रत्येक दास- दासीला काही ना काही अखंड सूचना देत चालली होती. आजचा तिच...