Wednesday, 1 July 2015

ठसे

कुणी जवळ येऊन दुरावतं, तेव्हा
जवळ येतानाच्या ठश्यांवरच,
परततानाचे ठसे उमटतात... गडद होतात

उमटलेल्या बोटांची दिशा मात्र बदललेली असते...
तेवढीच रूतत राहते
बाकी सगळं ठीक.

-बागेश्री

Featured post

मला भेटलेली गाणी: अप्सरा आली

.... चित्रलेखा लगबगीनं ह्या दालतानातून त्या दालनात, दिसणार्‍या प्रत्येक दास- दासीला काही ना काही अखंड सूचना देत चालली होती. आजचा तिच...