Thursday, 24 March 2016

निखारा

तूच तुझ्या अस्तित्वाचा धगधगता निखारा पदरात बांधून घेतला आहेस, आता काय काय जळतं ते बघत बसायचं

-बागेश्री

Featured post

मला भेटलेली गाणी: अप्सरा आली

.... चित्रलेखा लगबगीनं ह्या दालतानातून त्या दालनात, दिसणार्‍या प्रत्येक दास- दासीला काही ना काही अखंड सूचना देत चालली होती. आजचा तिच...