Friday, 13 May 2016

Unconditional

"Unconditional"
ह्या शब्दाचा अर्थ सांगू शकणारी एखादी "सोबत" गवसते
जगण्याच्या प्रवासात
तेवढीच खरी
बाकी सगळं मिथ्या

Featured post

मला भेटलेली गाणी: अप्सरा आली

.... चित्रलेखा लगबगीनं ह्या दालतानातून त्या दालनात, दिसणार्‍या प्रत्येक दास- दासीला काही ना काही अखंड सूचना देत चालली होती. आजचा तिच...