Thursday, 4 May 2017

आरसा

त्याला ती आवडायची
तिला तो
तिच्यातल्या अनेक गोष्टी त्याच्यासारख्या होत्या
त्याच्या तिच्यासारख्या
तिचं चिडणं
त्याच्यासारखं
त्याचं समजून घेणं
तिच्यासारखं
तिचा त्रागा
त्याचं प्रेम
तिचं गंभीर होणं
त्याचं द्रवणं 
ती आत्मकेंद्री
तो विचारी
ती गहन
तो गुढ
त्या दोघांचं
सगळंच कसं
एकमेकांसारखं....
...... पण तरीही कधीतरी
कुणीतरी एक, दुस-यापासून दूर झाला
दुसराही हळूहळू
दूर, खूप दूर गेला...

तसेही, दोन आरसे एकमेकांमध्ये काय शोधू शकतात?

-बागेश्री 

No comments:

Post a Comment

Featured post

आजीमाय

लग्न कार्याशिवाय माझं माझ्या आजोळी, नांदेडला जाणे होत नाही. एकदा असेच लग्नकार्यानिमित्त तिथे होते,  साधारण दीड- दोन वर्षांपूर्वी. मामे- भाव...