Tuesday, 18 March 2014

माझं जरासं आकाश!

खिडकीतून दिसत राहतं
आकाश जरासं
चार गजांच्या पलिकडलं..
रंगतं सांजेला
बहुरंगी छटांनी
पहाटे मात्र
केशर घेऊन
सात्विक उभं
कधी भरलेले मेघ रीते करत     
झरतं बेसूमार                      
आणि गजांवर उमटते पागोळ्याची रांग
एक एक सरल्या दिवसाची कहाणी सांगत
सरकतात थेंब... अलवार
      
कधी उजळलेलं आकाश                      
चमचमतं लख्ख                              
गज आणखीच काळे, गर्द..
सूर्य मात्र दिसला नाहीय तिथे कधी
ना त्या तुकड्यावर चंद्रही दिसलाय आजवर..!
एखादी फिकूटली चांदणीदेखील.....  नाहीच.      
माझ्या विकलांग मर्यादा                         
असं पेलून धरतं,                            
माझं जरासं आकाश!            
- बागेश्री                     

Featured post

मला भेटलेली गाणी: अप्सरा आली

.... चित्रलेखा लगबगीनं ह्या दालतानातून त्या दालनात, दिसणार्‍या प्रत्येक दास- दासीला काही ना काही अखंड सूचना देत चालली होती. आजचा तिच...