Tuesday, 13 January 2015

हितगुज

पानापानांनी सळसळून सांडून टाकलं,
ओल्या श्वासांनी केलेलं
गूढ हितगुज...

आता जमिनीत मूरत चाललेली
एक- एक कविता टिपतेय मी!

-बागेश्री

No comments:

Post a Comment