Friday, 29 January 2016

समुद्र

समुद्रकिना-यावर ती चालत होती
ठसे उमटत राहिले
तो एक एक ठसा वेचत निघाला
ती आत्ममग्न
तो आत्ममग्न
समुद्र आत्ममग्न
एकाएकी ठसे किना-याशी लुप्त झाले
तो आजही अनेक प्रश्न घेऊन काठाशी उभा आहे

-बागेश्री

Featured post

आजीमाय

लग्न कार्याशिवाय माझं माझ्या आजोळी, नांदेडला जाणे होत नाही. एकदा असेच लग्नकार्यानिमित्त तिथे होते,  साधारण दीड- दोन वर्षांपूर्वी. मामे- भाव...