Sunday, 31 July 2016

सेफ्टी बेल्ट

गैरसमजाच्या एका ठोकरेत
नात्याचं कलेवर हातात येतं

शंका कुशंकेच्या अवघड घाटात
विश्वासाचा सेफ्टी बेल्ट कायम बांधावा

-बागेश्री

Featured post

मला भेटलेली गाणी: अप्सरा आली

.... चित्रलेखा लगबगीनं ह्या दालतानातून त्या दालनात, दिसणार्‍या प्रत्येक दास- दासीला काही ना काही अखंड सूचना देत चालली होती. आजचा तिच...