Sunday, 24 July 2016

नशीब


दोन रंगांना वेगळं करणारी रेघ धूसर झाली तरी, गडद आणि फिक़्या रंगातला फरक कळतोच ना!
ती रेघा घोटून ठळक करण्याचा अट्टहास कशासाठी, नशीबा?

-बागेश्री

Featured post

मला भेटलेली गाणी: अप्सरा आली

.... चित्रलेखा लगबगीनं ह्या दालतानातून त्या दालनात, दिसणार्‍या प्रत्येक दास- दासीला काही ना काही अखंड सूचना देत चालली होती. आजचा तिच...