Thursday, 4 August 2016

सूर

स्वतःच्या कमाल उंचीवर पोहोचून
स्वतःतच सूर मारावा
उंची खोली सारं काही
एका उडीत समजून येते

-बागेश्री

No comments:

Post a Comment