Tuesday, 7 April 2015

हात सुटत जातात

हात सुटत जातात
धागे मोकळे होतात
आठवणी विरतात
नव्या पर्वाचा संतूूर

आठवणी कोमेजतात
शब्द बोथट होतात
सलही विरतात
हवा गंधित नूर

जुन्या गोष्टी सरतात
संदर्भ मागे पडतात
नव्या हाका येतात
भावना आतूर

जागा बदलतात
रेशीम धागे जुळतात
हळू हळू गुंततात
लागे हुरहूर

मने एक होतात
गारुड वाहून नेतात
आनंदे डोलतात
नित्याचा सूर

बंधने वाढतात
पायात अडून पाडतात
भड़के उडतात
नात्याचा धूर

-बागेश्री

Featured post

मला भेटलेली गाणी: अप्सरा आली

.... चित्रलेखा लगबगीनं ह्या दालतानातून त्या दालनात, दिसणार्‍या प्रत्येक दास- दासीला काही ना काही अखंड सूचना देत चालली होती. आजचा तिच...