Saturday, 5 December 2015

देवा

माझा तुझ्यावर कधीच विश्वास नव्हता.
तू केलेल्या निर्मितीवर मात्र अपरंपार विश्वास आहे. त्यात तुझीच एखादी निर्मिती तुझ्या पदाला पोहचून भेटते, तेव्हा तुझ्यावरची निष्ठा दुणावते, इतकं खरं.

-बागेश्री

Featured post

मला भेटलेली गाणी: अप्सरा आली

.... चित्रलेखा लगबगीनं ह्या दालतानातून त्या दालनात, दिसणार्‍या प्रत्येक दास- दासीला काही ना काही अखंड सूचना देत चालली होती. आजचा तिच...