Saturday, 6 February 2016

टप्पा

आयुष्य कधी कधी
तुम्हाला अशा जागी आणून उभं करतं
जिथं तुमची प्रश्न
उत्तरांच्या
भींतीवर आदळून परततात
तुम्हालाच भिडतात
तुमच्यातच जिरतात..
मग आत उरतो कल्लोळ!
प्रश्नोत्तरांचा..
बाहेर तुम्ही अस्वस्थ असता
तुम्हाला झोप येत नाही
हसू उमलत नाही
तरी जाणता तुम्ही, की
कुठल्यातरी तोडग्यावर
येऊन हा कल्लोळ थांबणार आहे
बरे वाईट
योग्य अयोग्याचे
हिशोब मांडणार आहे
वाट बघणं हातात असतं
सारं कळून ह्या
प्रवासातून जाणं
अपरिहार्य असतं..
कुठल्याशा क्षणी
गुंता सुटतो
धागे मोकळे होतात
तुम्हाला ग्लानी येते
आणि तुम्ही
जगण्याचा एक टप्पा
ओलांडलेला असतो...!

पुन्हा कधीतरी.....
आयुष्य तुम्हाला....

-बागेश्री

Featured post

मला भेटलेली गाणी: अप्सरा आली

.... चित्रलेखा लगबगीनं ह्या दालतानातून त्या दालनात, दिसणार्‍या प्रत्येक दास- दासीला काही ना काही अखंड सूचना देत चालली होती. आजचा तिच...