Friday, 15 April 2016

कौतुक

एकच घाव व्हावा परंतू दर्जेदार असावा.
मग भळभळणा-या जखमेचंही कौतुक वाटतं.

-बागेश्री

Featured post

मला भेटलेली गाणी: अप्सरा आली

.... चित्रलेखा लगबगीनं ह्या दालतानातून त्या दालनात, दिसणार्‍या प्रत्येक दास- दासीला काही ना काही अखंड सूचना देत चालली होती. आजचा तिच...