Saturday, 6 August 2016

हिरवाई

शेवटी फार ताणू नये म्हणून
तिने नात्याला घडी घातली
सुरक्षित ठेऊन दिलं
पुढे कधीतरी त्यानेच घडी मोडली
तिच्यासमोर धरलं
घडी घातलेल्या जागा
अजूनही हिरव्या होत्या
तिने एक फुंकर मारली
आणि बहर परतून आला
बघता बघता
डोळ्यांना पालवी फुटली...

कधी कधी जरासं अंतर पडू द्यावं
मग फुंकरीलाही अर्थ येतो आणि
....नात्यालाही!

Featured post

मला भेटलेली गाणी: अप्सरा आली

.... चित्रलेखा लगबगीनं ह्या दालतानातून त्या दालनात, दिसणार्‍या प्रत्येक दास- दासीला काही ना काही अखंड सूचना देत चालली होती. आजचा तिच...