Friday, 20 October 2017

भरती

तव स्मृतींच्या
अखंड लाटा
आठवणींना
येता भरती
अनंत मोती
गत काळाचे
अलगद येती
काठावरती...

जरी तुझ्या या
सामर्थ्याने
टाळत जाते
बुजून जाणे
तरीही हळवे
हळवे होते
वाळूवरले
भिजले गाणे

-बागेश्री

Featured post

मला भेटलेली गाणी: अप्सरा आली

.... चित्रलेखा लगबगीनं ह्या दालतानातून त्या दालनात, दिसणार्‍या प्रत्येक दास- दासीला काही ना काही अखंड सूचना देत चालली होती. आजचा तिच...