Saturday, 24 December 2011

इथे...!

जगाची गणितं सोप्पी असतात,
'त्रास होतो' समजलं, की
डिवचणारे हजर होतात...!

म्हणून एकतर
त्रास करूनच घ्यायचा नाही...
देणं जमलं नसेल तर
हुंदकाही उमटू दयायचा नाही!

इथे,
लढायला,
इथलीच वस्त्रं लागतात,
जिंकत पुढे जायला
आधुनिक शस्त्र लागतात....!!

Featured post

मला भेटलेली गाणी: अप्सरा आली

.... चित्रलेखा लगबगीनं ह्या दालतानातून त्या दालनात, दिसणार्‍या प्रत्येक दास- दासीला काही ना काही अखंड सूचना देत चालली होती. आजचा तिच...