Saturday, 4 February 2012

पुरावा..

समर्पणाचं अगदी बोट धरून
अपेक्षा आल्याच... ठेचकाळत, हसत-रडत..!!
पण;
समर्पणाला आत घेऊन,
अपेक्षांना दाराबाहेरच ठेवण्याचा आदेश तुझा...!
उदास अपेक्षा हिरमुसल्या!
मीच मधे पडले मग...
अरे, मी तुला सगळं दिलंय...
सगळ्ळं!!

हो, मान्य,
पण मग अपेक्षा का आणल्यास बरोबर?
निस्वार्थीपणा कुठे आहे?

आजही आठवत नाही,
मी 'निरुत्तरीत' का झाले तेव्हा!
...कदाचित मी माणूसच आहे,
ह्याचाच तो 'पुरावा' होता...!!

-बागेश्री

Featured post

मला भेटलेली गाणी: अप्सरा आली

.... चित्रलेखा लगबगीनं ह्या दालतानातून त्या दालनात, दिसणार्‍या प्रत्येक दास- दासीला काही ना काही अखंड सूचना देत चालली होती. आजचा तिच...