Friday, 2 March 2012

कात टाकली!

माझ्यातल्या मी ला
आज, मी अलगद सोडवलंय...

कात टाकली!

गरज होती..

काती वर चढलेली पुटं
रक्तपिपासू झाली होती...!
त्या पुटांनीच आत शिरून
उद्या माझा ताबा घेतला असता!

हे करताना,
कातीला आतून चिकटलेले,
माझे काही दमदार पैलू मात्र गमवावे लागलेत...

सगळेच सौदे मनासारखे कसे होतील?

झालेय मोकळी!
काहीशी हरलेली- बरीच जिंकलेली...
स्वतःला टिकवत,
नवा जन्म स्वहस्ताने साकारलाय!

हे करण्यास भाग पाडलेल्यांनी
मात्र, उद्या येऊन
"तू पूर्वीची राहिली नाहीस" हे म्हणताना,

माझी कात तेवढी घेऊन जावी.

Featured post

मला भेटलेली गाणी: अप्सरा आली

.... चित्रलेखा लगबगीनं ह्या दालतानातून त्या दालनात, दिसणार्‍या प्रत्येक दास- दासीला काही ना काही अखंड सूचना देत चालली होती. आजचा तिच...